Riksdagsskrivelse 2019/20:36

Riksdagsskrivelse 2019/20:36

Riksdagsskrivelse 2019/20:36

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU7 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson