Riksdagsskrivelse 2019/20:37

Riksdagsskrivelse 2019/20:37

Riksdagsskrivelse 2019/20:37

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU11 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson