Riksdagsskrivelse 2019/20:44

Riksdagsskrivelse 2019/20:44

Riksdagsskrivelse 2019/20:44

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU9 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson