Riksdagsskrivelse 2019/20:53

Riksdagsskrivelse 2019/20:53

Riksdagsskrivelse 2019/20:53

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU3 Det kyrkliga kulturarvet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.