Riksdagsskrivelse 2019/20:57

Riksdagsskrivelse 2019/20:57

Riksdagsskrivelse 2019/20:57

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:56 till Utbildningsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.