Riksdagsskrivelse 2019/20:70

Riksdagsskrivelse 2019/20:70

Riksdagsskrivelse 2019/20:70

Regeringen

Infrastrukturdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU11 Höständringsbudget för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:60 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:61 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:62 till Utrikesdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:63 till Försvarsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:64 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:65 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:66 till Miljödepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:67 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:68 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:69 till Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.