Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.