Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Riksdagsskrivelse 2019/20:74

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson