Riksdagsskrivelse 2019/20:77

Riksdagsskrivelse 2019/20:77

Riksdagsskrivelse 2019/20:77

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU29 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson