Riksdagsskrivelse 2019/20:7

Riksdagsskrivelse 2019/20:7

Riksdagsskrivelse 2019/20:7

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson