Riksdagsskrivelse 2019/20:86

Riksdagsskrivelse 2019/20:86

Riksdagsskrivelse 2019/20:86

Riksdagens ombudsmän1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:81 till Statsrådsberedningen Riksdagsskrivelse 2019/20:82 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:83 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:84 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:85 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2019/20:87 till Riksrevisionen