Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 december 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.