Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse

2020/21:153

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.