Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse

2020/21:156

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.