Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse

2020/21:157

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren.

Stockholm den 17 december 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.