Riksdagsskrivelse 2020/21:15

Riksdagsskrivelse 2020/21:15605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2020/21:15

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 oktober 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.