Riksdagsskrivelse 2020/21:174

Riksdagsskrivelse 2020/21:174

Riksdagsskrivelse 2020/21:174

Riksdagens ombudsmän

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 februari 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.