Riksdagsskrivelse 2020/21:191

Riksdagsskrivelse 2020/21:191

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:191

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU8 Apoteks- och läkemedelsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 11 under punkt 11, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 februari 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.