Riksdagsskrivelse 2020/21:1

Riksdagsskrivelse 2020/21:1605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2020/21:1

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU25 Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 september 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.