Riksdagsskrivelse 2020/21:216

Riksdagsskrivelse 2020/21:216

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:216

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 14 under punkt 10, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 mars 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.