Riksdagsskrivelse 2020/21:235

Riksdagsskrivelse 2020/21:235

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:235

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU22 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.