Riksdagsskrivelse 2020/21:23

Riksdagsskrivelse 2020/21:23

Riksdagsskrivelse 2020/21:23

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 oktober 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:22 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.