Riksdagsskrivelse 2020/21:289

Riksdagsskrivelse 2020/21:289

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:289

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU25 Processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 4, reservation 16 under punkt 15, reservation 17 under punkt 16, reservation 18 under punkt 17, reservation 19 under punkt 18, reservation 32 under punkt 29 samt reservation 36 under punkt 33, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.