Riksdagsskrivelse 2020/21:29

Riksdagsskrivelse 2020/21:29

Riksdagsskrivelse

2020/21:29

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 november 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.