Riksdagsskrivelse 2020/21:304

Riksdagsskrivelse 2020/21:304

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:304

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU26 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 20 under punkt 24, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.