Riksdagsskrivelse 2020/21:339

Riksdagsskrivelse 2020/21:339

Riksdagsskrivelse 2020/21:339

Nordiska rådets svenska delegation1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU4 Nordiskt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 6 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2021

Kerstin Lundgren

Johan Welander

1Riksdagsskrivelse 2020/21:338 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.