Riksdagsskrivelse 2020/21:359

Riksdagsskrivelse 2020/21:359

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:359

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.