Riksdagsskrivelse 2020/21:367

Riksdagsskrivelse 2020/21:367

Riksdagsskrivelse 2020/21:367

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU12 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.