Riksdagsskrivelse 2020/21:372

Riksdagsskrivelse 2020/21:372

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:372

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.