Riksdagsskrivelse 2020/21:378

Riksdagsskrivelse 2020/21:378

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:378

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU38 Frågor om tvångsvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.