Riksdagsskrivelse 2020/21:383

Riksdagsskrivelse 2020/21:383

Riksdagsskrivelse 2020/21:383

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU29 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.