Riksdagsskrivelse 2020/21:384

Riksdagsskrivelse 2020/21:384

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:384

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.