Riksdagsskrivelse 2020/21:3

Riksdagsskrivelse 2020/21:3

Riksdagsskrivelse 2020/21:3

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 september 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.