Riksdagsskrivelse 2021/22:101

Riksdagsskrivelse 2021/22:101

Riksdagsskrivelse

2021/22:101

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU11 Riskskatt för kreditinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2021

Åsa Lindestam

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.