Riksdagsskrivelse 2021/22:128

Riksdagsskrivelse 2021/22:128

Riksdagsskrivelse

2021/22:128

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU9 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 7 under punkt 9, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.