Riksdagsskrivelse 2021/22:135

Riksdagsskrivelse 2021/22:135

Riksdagsskrivelse

2021/22:135

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU9 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.