Riksdagsskrivelse 2021/22:13

Riksdagsskrivelse 2021/22:13

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:13

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU2 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 oktober 2021

Lotta Johnsson Fornarve

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.