Riksdagsskrivelse 2021/22:154

Riksdagsskrivelse 2021/22:154

Riksdagsskrivelse

2021/22:154

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU9 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.