Riksdagsskrivelse 2021/22:156

Riksdagsskrivelse 2021/22:156

Riksdagsskrivelse

2021/22:156

 

 

 

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU7 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.