Riksdagsskrivelse 2021/22:157

Riksdagsskrivelse 2021/22:157

Riksdagsskrivelse

2021/22:157

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU8 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.