Riksdagsskrivelse 2021/22:175

Riksdagsskrivelse 2021/22:175

Riksdagsskrivelse

2021/22:175

 

 

 

Regeringen

Försvarsdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU40 Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 februari 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:174 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.