Riksdagsskrivelse 2021/22:190

Riksdagsskrivelse 2021/22:190

Riksdagsskrivelse

2021/22:190

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU45 Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 mars 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.