Riksdagsskrivelse 2021/22:194

Riksdagsskrivelse 2021/22:194

Riksdagsskrivelse

2021/22:194

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU21 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.