Riksdagsskrivelse 2021/22:199

Riksdagsskrivelse 2021/22:199

Riksdagsskrivelse

2021/22:199

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU21 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.