Riksdagsskrivelse 2021/22:204

Riksdagsskrivelse 2021/22:204

Riksdagsskrivelse

2021/22:204

 

 

 

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU46 Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.