Riksdagsskrivelse 2021/22:221

Riksdagsskrivelse 2021/22:221

Riksdagsskrivelse

2021/22:221

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU13 Föreningsfrihet och terroristorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.