Riksdagsskrivelse 2021/22:237

Riksdagsskrivelse 2021/22:237

Riksdagsskrivelse

2021/22:237

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU20 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.