Riksdagsskrivelse 2021/22:242

Riksdagsskrivelse 2021/22:242

Riksdagsskrivelse

2021/22:242

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU23 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.