Riksdagsskrivelse 2021/22:251

Riksdagsskrivelse 2021/22:251

Riksdagsskrivelse

2021/22:251

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU17 Ett särskilt brott för hedersförtryck får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.