Riksdagsskrivelse 2021/22:280

Riksdagsskrivelse 2021/22:280

Riksdagsskrivelse

2021/22:280

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2021/22:TU11 Cykelfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.