Riksdagsskrivelse 2021/22:283

Riksdagsskrivelse 2021/22:283

Riksdagsskrivelse

2021/22:283

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU14 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.